top of page

XXI redovna Skupština akcionara Društva

XXI redovna Skupština akcionara Društva će se održati u sjedištu Društva u Meljinama (ul. Zemunska br. 143) 28.06.2023.godine u 10.00 časova

28.06.2024. godine

XX redovna Skupština akcionara Društva

XX redovna Skupština akcionara Društva održana je 30.06.2023.godine

30.06.2023. godine

XIX redovna Skupština akcionara Društva

XIX redovna Skupština akcionara Društva održana je 30.06.2022.godine

30.06.2022. godine

bottom of page