top of page

Akcionarsko društvo za građevinarstvo i usluge "Novi Prvoborac" Herceg Novi

Crna Gora, Herceg Novi (Meljine), ul. Zemunska br. 143.

+382 31 348 355

mail@noviprvoborac.com

 

Organ koji je izvršio registraciju Društva u CRPS-u Poreske uprave Crne Gore: Odbor direktora dana 30.07.2002. godine.

Registracioni broj Društva u CRPS-u: 4-0000364.

PIB: 02314223.

Iznos osnovnog kapitala: 907.142 EUR.

Osnovni kapital Društva je podijeljen na 801.275 akcija.

 

Iznos odobrenog kаpitаlа Društvа je 907.140,87 eura.

Odobreni kapital Društva je podijeljen na 801.274 akcija iste klase što i osnovni kapital Društva.

bottom of page