top of page

XX redovna Skupština akcionara Društva

Odbor Direktora

30.06.2023. godine

XX redovna Skupština akcionara Društva održana je 30.06.2023.godine

Dnevni red:

XX redovna Skupština akcionara Društva

XX redovna Skupština akcionara Društva održana je dana 30.06.2023. godine.

Skupštini su prisustvovali akcionari sa 577.395 glasova, što čini 72,06 % od ukupnog broja glasova.   1. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg računa Društva za 2022. godinu;

  2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2022. godinu;

  3. Donošenje odluke o imenovanju Revizora Društva za poslovnu 2023. godinu;

  4. Donošenje odluke o usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva u periodu između XIX i XX Skupštine akcionara;

  5. Donošenje odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad  Predsjedniku i članovima Odbora direktora Društva;

  6. Donošenje odluke o razrješenju od dužnosti članova Odbora direktora i imenovanju novih članova Odbora direktora.

Po svim tačkama dnevnog reda odluke su donijete jednoglasno.

Odbor direktora Društva je izabran u sastavu:

  1. Kyalov Viсtor - Predsednik Odbora

  2. Okulova Lada, član;

  3. Drobnjak Marko, član.

bottom of page